kıdemsizlik

kıdemsizlik, -ği

a. Kıdemsiz olma durumu.


kıdemsizlik, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'd', 'e', 'm', 's', 'i', 'z', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
kıdemsizlik kelimesinin tersten yazılışı kilzismedık diziliminde gösterilir.