kıdı

kıdı

Çam kozalağı.


kıdı

Koyun, keçi vb. hayvanların yuvarlak, katı pisliği.


kıdı

Topraktan yapılmış küçük süt kabı.


kıdı

Köpek yavrusu.


kıdı için benzer kelimeler


kıdı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'd', 'ı', şeklindedir.
kıdı kelimesinin tersten yazılışı ıdık diziliminde gösterilir.