kıdık kıdık

kıdık kıdık

Köpek çağırma ünlemi.


kıdık kıdık için benzer kelimeler


kıdık kıdık, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'd', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'd', 'ı', 'k', şeklindedir.
kıdık kıdık kelimesinin tersten yazılışı kıdık kıdık diziliminde gösterilir.