kıdım kıdım

kıdım kıdım

Küçük küçük, azar azar.


kıdım kıdım

Ağır ağır, yavaş yavaş.


kıdım kıdım

1. Az az, küçük küçük: Benim kız yemeği de kıdım kıdım yer. 2. Ağır ağır.


kıdım kıdım için benzer kelimeler


kıdım kıdım, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'd', 'ı', 'm', ' ', 'k', 'ı', 'd', 'ı', 'm', şeklindedir.
kıdım kıdım kelimesinin tersten yazılışı mıdık mıdık diziliminde gösterilir.