kıdımcık kıdımcık

kıdımcık kıdımcık

Küçük küçük, azar azar.


kıdımcık kıdımcık

Ağır ağır, yavaş yavaş


kıdımcık kıdımcık için benzer kelimeler


kıdımcık kıdımcık, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'd', 'ı', 'm', 'c', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'd', 'ı', 'm', 'c', 'ı', 'k', şeklindedir.
kıdımcık kıdımcık kelimesinin tersten yazılışı kıcmıdık kıcmıdık diziliminde gösterilir.