kıf

kıf

Kadayıf dökmek için kullanılan süzgeçli tas.


kıf

Kir, pislik : Çamaşır kıfı.


kıf

Çaba.


kıf

Ekin biçilmeden koparılmış tahıl başağı.


kıf

İnsanın her şeyi hoş görür olduğu, elverişli durumu: Sen bunu alamazdın ya, bir kıfıma geldi.


kıf

Kadeh, bardak


kıf için benzer kelimeler


kıf, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'f', şeklindedir.
kıf kelimesinin tersten yazılışı fık diziliminde gösterilir.