kıfı

kıfı

Kuytu, yel almayan yer.


kıfı

1. Şaka, eğlence, alay. 2. Güldürücü, eğlendirici.


kıfı

Şakacı, güldürücü (kimse).


kıfı için benzer kelimeler


kıfı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'f', 'ı', şeklindedir.
kıfı kelimesinin tersten yazılışı ıfık diziliminde gösterilir.