kığırıcı, (kığırdıcı)

kığırıcı, (kığırdıcı)

Münadi, tellâl


kığırıcı, (kığırdıcı) için benzer kelimeler


kığırıcı, (kığırdıcı), 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'ğ', 'ı', 'r', 'ı', 'c', 'ı', ',', ' ', '(', 'k', 'ı', 'ğ', 'ı', 'r', 'd', 'ı', 'c', 'ı', ')', şeklindedir.
kığırıcı, (kığırdıcı) kelimesinin tersten yazılışı )ıcıdrığık( ,ıcırığık diziliminde gösterilir.