kığırılmak, (kığrılmak)

kığırılmak, (kığrılmak)

Çağırılmak


kığırılmak, (kığrılmak) için benzer kelimeler


kığırılmak, (kığrılmak), 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'ğ', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'k', 'ı', 'ğ', 'r', 'ı', 'l', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
kığırılmak, (kığrılmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamlırğık( ,kamlırığık diziliminde gösterilir.