kıkırdak zar yalımı

kıkırdak zar yalımı Fr. Périchondrite

kıkırdak zar yalımı için benzer kelimeler


kıkırdak zar yalımı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'k', 'ı', 'r', 'd', 'a', 'k', ' ', 'z', 'a', 'r', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
kıkırdak zar yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay raz kadrıkık diziliminde gösterilir.