kıl düğülce

kıl düğülce Fr. Trichorrhexie noueuse ou nodosa

kıl düğülce için benzer kelimeler


kıl düğülce, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', ' ', 'd', 'ü', 'ğ', 'ü', 'l', 'c', 'e', şeklindedir.
kıl düğülce kelimesinin tersten yazılışı eclüğüd lık diziliminde gösterilir.