kıla

kıla

Taşlanan demirin uç kısmında oluşan demir tozları. (Zeyve *Söğüt -Bilecik)


kıla için benzer kelimeler


kıla, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'a', şeklindedir.
kıla kelimesinin tersten yazılışı alık diziliminde gösterilir.