kılağlanmak

kılağlanmak

Süslenmek, boyanmak: Şimdiki kızlar kılağlanıp çarşıya çıkıyorlar.


kılağlanmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
kılağlanmak kelimesinin tersten yazılışı kamnalğalık diziliminde gösterilir.