kılcaldamar

kılcaldamar İng. capillary vessel

Vücudun her yanında, kan ve lenf damarları ile karaciğerde safra kanallarını birbirine bağlayan ince duvarlı çok ufak damarlar.


kılcaldamar, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'c', 'a', 'l', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', şeklindedir.
kılcaldamar kelimesinin tersten yazılışı ramadlaclık diziliminde gösterilir.