kılçar

kılçar

1. Keçi kılından, dokuma kumaştan yapılmış don, şalvar. 2. Kıldan yapılmış kumaş. 3. Kıldan örülmüş çorap. 4. Kepenek.


kılçar

Atın kuyruk ve yelesinden koparılan kıl.


kılçar

Boyalı yün ipliği.


kılçar, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'ç', 'a', 'r', şeklindedir.
kılçar kelimesinin tersten yazılışı raçlık diziliminde gösterilir.