kıldırdamak

kıldırdamak

Kadın, bir erkeğin dikkatini çekmek, ona hoş görünmek için uğ- raşnıak, çeşitli davranışlar yapmak.


kıldırdamak

Yerli yersiz konuşmak


kıldırdamak

1. Gürültü etmek. 2. Hafif, ince ses çıkarmak.


kıldırdamak

Ölmeyecek kadar, geçinmek için çalışmak.


kıldırdamak

1. Oyalanmak, sallanmak. 2.bk. kıfıldamak-1.


kıldırdamak

Yaltaklanmak.


kıldırdamak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'd', 'ı', 'r', 'd', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
kıldırdamak kelimesinin tersten yazılışı kamadrıdlık diziliminde gösterilir.