kılıç alayı

kılıç alayı

a. esk. Kılıç kuşanma.


kılıç alayı

Osmanlı padişahlarının kılıç kuşanmak üzere Eyüp Sultan türbesine gitmeleri dolayısıyle düzenenlenen tören.


kılıç alayı için benzer kelimeler


kılıç alayı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'ı', 'ç', ' ', 'a', 'l', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
kılıç alayı kelimesinin tersten yazılışı ıyala çılık diziliminde gösterilir.