kılıçgagalı

kılıçgagalı İng. European avocet

(Recurvirostra avocetta) Yağmurkuşları (Charadriiformes) takımının yağmurkuşugiller (Charadriidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 43 cm. Çok ince ve uzun bir gagası vardır. Tüyleri ak, kanatları karadır. Kuzey Avrupa ve Asyada yaşar. Güneye göç eder.


kılıçgagalı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'ı', 'ç', 'g', 'a', 'g', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
kılıçgagalı kelimesinin tersten yazılışı ılagagçılık diziliminde gösterilir.