kılıfın çatlaması

kılıfın çatlaması İng. burst can

Yakıtın oluşturduğu yüksek ısının, kılıfın bir noktasında yoğunlaşması sonucu oluşan çatlama.


kılıfın çatlaması için benzer kelimeler


kılıfın çatlaması, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'ı', 'f', 'ı', 'n', ' ', 'ç', 'a', 't', 'l', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kılıfın çatlaması kelimesinin tersten yazılışı ısamaltaç nıfılık diziliminde gösterilir.