kılkırdamak

kılkırdamak

Çalışmak, iş yapmak.


kılkırdamak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'k', 'ı', 'r', 'd', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
kılkırdamak kelimesinin tersten yazılışı kamadrıklık diziliminde gösterilir.