kılsal damar kanartımı

kılsal damar kanartımı Fr. Artériophlébotomie

kılsal damar kanartımı için benzer kelimeler


kılsal damar kanartımı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 's', 'a', 'l', ' ', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', ' ', 'k', 'a', 'n', 'a', 'r', 't', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
kılsal damar kanartımı kelimesinin tersten yazılışı ımıtranak ramad laslık diziliminde gösterilir.