kım

kım

Koyun, keçi gübresi.


kım

Külah.


kım

Sus, sakın ha anlamında ünlem.


kım

Bağlanmış at.


kım için benzer kelimeler


kım, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
kım kelimesinin tersten yazılışı mık diziliminde gösterilir.