kımfıs

kımfıs

Yavaş ve gizli konuşma, fiskos: Kımfıs ediyorlar.


kımfıs, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'm', 'f', 'ı', 's', şeklindedir.
kımfıs kelimesinin tersten yazılışı sıfmık diziliminde gösterilir.