kımıl kımıl

kımıl kımıl

zf. hlk. Durmadan kımıldayarak: “Keçi vurdum bayıra / Kımıl kımıl yayıla” -Halk türküsü.


kımıl kımıl

Yavaş yavaş, ağır ağır.


kımıl kımıl için benzer kelimeler


kımıl kımıl, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'm', 'ı', 'l', ' ', 'k', 'ı', 'm', 'ı', 'l', şeklindedir.
kımıl kımıl kelimesinin tersten yazılışı lımık lımık diziliminde gösterilir.