kına çiçeğigiller

kına çiçeğigiller

ç. a. bit. b. İki çeneklilerden, örneği bahçelerde yetişen kına çiçeği olan bir familya.


kına çiçeğigiller Osm. balsâmiye

(botanik)


kına çiçeğigiller için benzer kelimeler


kına çiçeğigiller, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'ç', 'i', 'ç', 'e', 'ğ', 'i', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
kına çiçeğigiller kelimesinin tersten yazılışı relligiğeçiç anık diziliminde gösterilir.