kıpı

kıpı

Şaka, eğlence, alay.


kıpı

Saban boyunduruğunun ortasında bulunan iki kazık.


kıpı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'p', 'ı', şeklindedir.
kıpı kelimesinin tersten yazılışı ıpık diziliminde gösterilir.