kıpırtısız (bağırsak)

kıpırtısız (bağırsak) Fr. jéjunum

kıpırtısız (bağırsak) için benzer kelimeler


kıpırtısız (bağırsak), 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'p', 'ı', 'r', 't', 'ı', 's', 'ı', 'z', ' ', '(', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
kıpırtısız (bağırsak) kelimesinin tersten yazılışı )kasrığab( zısıtrıpık diziliminde gösterilir.