KİR ile biten kelimeler

KİR ile biten veya sonunda KİR olan kelimeler 105 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kir aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kir anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre KİR ile biten kelimeler

20 harfli

güzel yüzgeçli tekir

19 harfli

pirinç renkli tekir, siyah benekli tekir

18 harfli

güneş lekeli tekir, siyah bantlı tekir

17 harfli

ızmar kablezzikir, tuzsuz deli bekir

15 harfli

çekinsel tepkir, Yukarıhacıbekir

14 harfli

Aşağıhacıbekir, Kazımkarabekir

13 harfli

akışlı tepkir, burunlu tekir, çizgili tekir, dolama peşkir

12 harfli

lekeli tekir, minkir-mekir, zengin fakir

11 harfli

altın tekir, Eskiarapkir, kikir kikir, mekir mekir, mekir nekir, peşin fikir, sabit fikir, Semihaşakir, süslü tekir, yeşil tekir

10 harfli

akil fikir, cüce tekir, Diyarbekir, Gürükbekir, Mollabekir, Mollaşakir, mütefekkir, mütenekkir, müteşekkir

9 harfli

Akçatekir, ana fikir, Benibekir, Hacıbekir, Kocabekir

8 harfli

cinfikir, Ebubekir, hemfikir, muhtekir

7 harfli

Erepkir, fenekir, ilişkir, irişkir, kelâkir, kelekir, kir kir

6 harfli

açikir, beşkir, cipkir, fakkir, gevkir, helkir, heykir, hişkir, kâşkir, kefkir, keşkir, kevkir, lişkir, menkir, muhkir, münkir, pankir, peşkir, pişkir, seykir, tahkir, ...

5 harfli

bakir, Bekir, bikir, çikir, enkir, eskir, fakir, fekir, fekir, fikir, hakir, hekir, işkir, kekir, mekir, örkir, sekir, şâkir, şekir, şikir, tekir, ...

4 harfli

akir, ekir

3 harfli

kir

Kelime Ara