kıramise

kıramise

İkiyüzelli kuruşluk Osmanlı altını : Geline iki beşibirlik, bir kıramise taktı.


kıramise, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'a', 'm', 'i', 's', 'e', şeklindedir.
kıramise kelimesinin tersten yazılışı esimarık diziliminde gösterilir.