kırbaç kurtları

kırbaç kurtları

ç. a. hay. b. Örnek hayvanı kırbaç kurdu olan, yuvarlak solucanlar familyası.


kırbaç kurtları İng. whipworms

Yemek boruları kılcal, yumurtalıkları tek, ön uçları ince bir kırbacı andıran yuvarlak solucanlar familyası. (Çeşitli türleri insanların ve çeşitli hayvanların kalın bağırsağında yaşamaktadır.)


kırbaç kurtları için benzer kelimeler


kırbaç kurtları, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'b', 'a', 'ç', ' ', 'k', 'u', 'r', 't', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
kırbaç kurtları kelimesinin tersten yazılışı ıraltruk çabrık diziliminde gösterilir.