kırdırım piyasası

kırdırım piyasası İng. discount market

Senetlerin kırdırıldığı bankalar ve kırdırım şirketlerinin oluşturduğu para piyasası.


kırdırım piyasası için benzer kelimeler


kırdırım piyasası, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'p', 'i', 'y', 'a', 's', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kırdırım piyasası kelimesinin tersten yazılışı ısasayip mırıdrık diziliminde gösterilir.