kırf

kırf

1. Buğday başağı : Kırflar sararmağa başladı. 2. Çeşitli nedenlerle yere serilmiş, işe yaramayacak duruma gelmiş ekin, sebze ve meyve. 3. Tahılın biçilmesinden sonra tarlada kalan artıkları toplama işlemi : Aptallar arpa kırfına gittiler, davul zurna bulmak çetinleşti.


kırf

Gevrek yufka ekmeğin parçaları, kırıntıları.


kırf için benzer kelimeler


kırf, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'f', şeklindedir.
kırf kelimesinin tersten yazılışı frık diziliminde gösterilir.