kıri

kıri

Eşek yavrusu, sıpa.


kıri

At ve eşek çağırma ünlemi


kıri için benzer kelimeler


kıri, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'i', şeklindedir.
kıri kelimesinin tersten yazılışı irık diziliminde gösterilir.