kırılcayazım

kırılcayazım İng. crystallography

Çoğu kez x ışınları ile kırılcaların yapılarını bulan bilgi dalı.


kırılcayazım İng. crystallography
kırılcayazım İng. crystallography

fizik, kimya: Kırılcal özdeklerin oluşum biçim ve yapılarını çoğu kez X ışınlarıyla bulan bilim dalı.


kırılcayazım, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'c', 'a', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'm', şeklindedir.
kırılcayazım kelimesinin tersten yazılışı mızayaclırık diziliminde gösterilir.