kırılma fotoğrafı

kırılma fotoğrafı İng. schlieren photography

Sinema/TV. Isılyoğruk saptamada kullanılan ve gaz ya da sıvılardaki yoğunluk değişikliklerinin oluşturduğu kırılmaların fotoğraflarını çekmeye dayanan işlem.


kırılma fotoğrafı için benzer kelimeler


kırılma fotoğrafı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'm', 'a', ' ', 'f', 'o', 't', 'o', 'ğ', 'r', 'a', 'f', 'ı', şeklindedir.
kırılma fotoğrafı kelimesinin tersten yazılışı ıfarğotof amlırık diziliminde gösterilir.