kırılma tanesi büyüklüğü

kırılma tanesi büyüklüğü İng. fracture grain size

Kırık yüzeylerdeki tanelerin ortalama büyüklüğü.


kırılma tanesi büyüklüğü için benzer kelimeler


kırılma tanesi büyüklüğü, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'm', 'a', ' ', 't', 'a', 'n', 'e', 's', 'i', ' ', 'b', 'ü', 'y', 'ü', 'k', 'l', 'ü', 'ğ', 'ü', şeklindedir.
kırılma tanesi büyüklüğü kelimesinin tersten yazılışı üğülküyüb isenat amlırık diziliminde gösterilir.