kırk kere

kırk kere

zf. Pek çok kez: Kırk kere gitti geldi.


kırk kere için benzer kelimeler


kırk kere, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'k', ' ', 'k', 'e', 'r', 'e', şeklindedir.
kırk kere kelimesinin tersten yazılışı erek krık diziliminde gösterilir.