kırk

kırk

a. 1. Otuz dokuzdan sonra gelen sayının adı. 2. Bu sayıyı gösteren 40 ve XL rakamlarının adı. 3. sf. mat. Dört kere on, otuz dokuzdan bir artık.


kırk

Yakacak, çerçöp.


kırk için benzer kelimeler


kırk, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'k', şeklindedir.
kırk kelimesinin tersten yazılışı krık diziliminde gösterilir.