kırkbin kul ağası

kırkbin kul ağası

bk. yeniçeriağası.


kırkbin kul ağası için benzer kelimeler


kırkbin kul ağası, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'k', 'b', 'i', 'n', ' ', 'k', 'u', 'l', ' ', 'a', 'ğ', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kırkbin kul ağası kelimesinin tersten yazılışı ısağa luk nibkrık diziliminde gösterilir.