kırma (yazı)

kırma (yazı) Osm. şikeste

Genellikle, harf kıvrımları yazı kurallarına uymayan, uçları ve bitişme yerleri kırık bir yazı türü. (örneğin sülüs kırması, nesih kırması, ta'lik kırması gibi.)


kırma (yazı) için benzer kelimeler


kırma (yazı), 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'm', 'a', ' ', '(', 'y', 'a', 'z', 'ı', ')', şeklindedir.
kırma (yazı) kelimesinin tersten yazılışı )ızay( amrık diziliminde gösterilir.