kırmızı başlı mangabey

kırmızı başlı mangabey İng. mangabey

Maymunlar (Primates) takımının, Eski Dünya maymunugiller (Cercopithecidae) familyasından, 55 cm kadar uzunlukta, 60 cm kadar kuyruğu olan, kılları sarı esmer olup başı kırmızı, Afrika'da yaşayan bir tür.


kırmızı başlı mangabey için benzer kelimeler


kırmızı başlı mangabey, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'm', 'ı', 'z', 'ı', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'l', 'ı', ' ', 'm', 'a', 'n', 'g', 'a', 'b', 'e', 'y', şeklindedir.
kırmızı başlı mangabey kelimesinin tersten yazılışı yebagnam ılşab ızımrık diziliminde gösterilir.