kırmızı bayraklı sazancık

kırmızı bayraklı sazancık Lat. Aphyosemion australe

Lir kuyruk.


kırmızı bayraklı sazancık için benzer kelimeler


kırmızı bayraklı sazancık, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'm', 'ı', 'z', 'ı', ' ', 'b', 'a', 'y', 'r', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 's', 'a', 'z', 'a', 'n', 'c', 'ı', 'k', şeklindedir.
kırmızı bayraklı sazancık kelimesinin tersten yazılışı kıcnazas ılkaryab ızımrık diziliminde gösterilir.