kırmızı buldok yarasası

kırmızı buldok yarasası İng. red bulldog bat

Yarasalar (Chiroptera) takımının, balık yiyen yarasagiller (Noctilionidae) familyasından, 18 cm kadar uzunlukta, kanat açıklığı 59 cm kadar olan, kuyruklu, Amerika'da yaşayan bir tür.


kırmızı buldok yarasası İng. red bulldog-bat

(Molossus rufus) Yarasalar (Chiroptera) takımının balık-yiyen-yarasagiller (Noctilionidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 18, kanat açıklığı 59 cm. Kuyruğu vardır. Tropik Amerikada yaşar.


kırmızı buldok yarasası için benzer kelimeler


kırmızı buldok yarasası, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'm', 'ı', 'z', 'ı', ' ', 'b', 'u', 'l', 'd', 'o', 'k', ' ', 'y', 'a', 'r', 'a', 's', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kırmızı buldok yarasası kelimesinin tersten yazılışı ısasaray kodlub ızımrık diziliminde gösterilir.