kırmızı kayıtlı akreditif

kırmızı kayıtlı akreditif İng. red clause letter of credit, red clause credits

Dışsatım malı bedelinin gönderimden önce kısmen veya tamamen ödenmesine olanak veren akreditif türü. krş. yeşil kayıtlı akreditif


kırmızı kayıtlı akreditif için benzer kelimeler


kırmızı kayıtlı akreditif, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'm', 'ı', 'z', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'y', 'ı', 't', 'l', 'ı', ' ', 'a', 'k', 'r', 'e', 'd', 'i', 't', 'i', 'f', şeklindedir.
kırmızı kayıtlı akreditif kelimesinin tersten yazılışı fitiderka ıltıyak ızımrık diziliminde gösterilir.