kırmızı-kuyruklu tropik kuşu

kırmızı-kuyruklu tropik kuşu İng. red-tailed tropic bird

(Phaêthon rubricauda) Leyleksiler (Ciconiiformes) takımının tropik-kuşugiller (Phaêthontidae) familyasından bir kuş türü. Seten gibi ak, parlak tüylüdür. Kuyruğu kırmızıdır. Güney tropik bölgelerde yaşar.


kırmızı-kuyruklu tropik kuşu için benzer kelimeler


kırmızı-kuyruklu tropik kuşu, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'm', 'ı', 'z', 'ı', '-', 'k', 'u', 'y', 'r', 'u', 'k', 'l', 'u', ' ', 't', 'r', 'o', 'p', 'i', 'k', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'u', şeklindedir.
kırmızı-kuyruklu tropik kuşu kelimesinin tersten yazılışı uşuk kiport ulkuryuk-ızımrık diziliminde gösterilir.