kırmızı mercan balığı

kırmızı mercan balığı Lat. Pagellus erythrinus

Kemikli balıklardan, mercan balıkları (Sparidae) familyasından, göğüs yüzgeçleri uzun, boyu 60 cm, ağırlığı 500 g olabilen, sığ ve kumlu zeminleri tercih eden, ekonomik önemi olan bir tür.


kırmızı mercan balığı için benzer kelimeler


kırmızı mercan balığı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'm', 'ı', 'z', 'ı', ' ', 'm', 'e', 'r', 'c', 'a', 'n', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
kırmızı mercan balığı kelimesinin tersten yazılışı ığılab nacrem ızımrık diziliminde gösterilir.