kırmızı orman karıncası

kırmızı orman karıncası

bk. kızılkarınca.


kırmızı orman karıncası İng. red ant

Eklem bacaklı hayvanlardan, böcekler (Insecta) sınıfının, zar kanatlılar (Hymoneptera) takımından, kırmızı renkli, yuvasını ormanlar içinde kocaman yığınlar hâlinde yapan, zehir dikenleri olmayan, sosyete meydana getiren, pupaları kuşlara yem olan bir tür. Orman karıncası.


kırmızı orman karıncası İng. red-ant

(anlamdaş. orman karıncası, Formica rufa) Eklembacaklı hayvanlardan böcekler (İnsecta) sınıfının zarkanatlılar (Hymenoptera) takımından bir tür. Rengi kırmızıdır. Yuvasını ormanlar içinde kocaman yığınlar halinde yapar. Zehir dikeni yoktur. Sosyete meydana getirir. Pupaları kuşlara yem olur.


kırmızı orman karıncası için benzer kelimeler


kırmızı orman karıncası, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'm', 'ı', 'z', 'ı', ' ', 'o', 'r', 'm', 'a', 'n', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'c', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kırmızı orman karıncası kelimesinin tersten yazılışı ısacnırak namro ızımrık diziliminde gösterilir.