kırmızı yıldızlar

kırmızı yıldızlar Fr. étoiles rouges

(astronomi)


kırmızı yıldızlar için benzer kelimeler


kırmızı yıldızlar, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'm', 'ı', 'z', 'ı', ' ', 'y', 'ı', 'l', 'd', 'ı', 'z', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
kırmızı yıldızlar kelimesinin tersten yazılışı ralzıdlıy ızımrık diziliminde gösterilir.