kırpılmış yulaf yan ürünü

kırpılmış yulaf yan ürünü İng. clipped oat by-product

Yulafın kırpılma işlemi sırasında elde edilen; kavuz uçlarından kırılmış olan hafif samanımsı maddeler, boş kavuzlar, olgunlaşmamış hafif yulaflar ve toz içerebilen bir yan ürün.


kırpılmış yulaf yan ürünü için benzer kelimeler


kırpılmış yulaf yan ürünü, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'p', 'ı', 'l', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'y', 'u', 'l', 'a', 'f', ' ', 'y', 'a', 'n', ' ', 'ü', 'r', 'ü', 'n', 'ü', şeklindedir.
kırpılmış yulaf yan ürünü kelimesinin tersten yazılışı ünürü nay faluy şımlıprık diziliminde gösterilir.