kırt

kırt

Küçük : Bunun askere alınmamasının sebebi daha kırttır.


kırt

Gevrek, çabuk kırılan, az sert


kırt için benzer kelimeler


kırt, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 't', şeklindedir.
kırt kelimesinin tersten yazılışı trık diziliminde gösterilir.